سجاده فرش مسجد - فرش سجاده ای کاشان

سجاده فرش مسجد با قیمت فرش سجاده ای کارخانه، خرید فرش سجاده مستقیم از کارخانه

فرش سجاده کاشان آبی با طرح ثریا

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده کاشان آبی با طرح ثریا&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;شرکت&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pariscarpet.ir/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;فرش سجاده کاشان&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده کاشان&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; پاریس تولید کننده‌ی برتر &lt;strong&gt;فرش مساجد&lt;/strong&gt; و برترین تولید کننده‌ی انواع: &lt;strong&gt;فرش محرابی&lt;/strong&gt; و &lt;strong&gt;فرش تشریفاتی&lt;/strong&gt; به همراه نازلترین قیمت فروش و بالاترین کیفیت&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای&lt;/strong&gt; طرح ثریا از طرح‌های محرابی می‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;رنگ‌های فرش سجاده کاشان با طرح ثریا&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش مسجدی&lt;/strong&gt; با طرح ثریا دارای چهار رنگ سبز - آبی - گردویی و روناسی می‌باشد. &lt;strong&gt;فرش سجاده کاشان&lt;/strong&gt; آبی فیروزه‌ای طرح ثریا پر فروش ترین و سبز یشمی در رده دوم قرار دارد.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://s8.picofile.com/file/8347769668/blue_mosque_carpet_for_sale.jpg&quot; alt=&quot;فرش سجاده کاشان&quot; vspace=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کیفیت بافت: 440 شانه - 500 شانه - 700 شانه - 1000 شانه&lt;br /&gt;پر فروش ترین کیفیت &lt;strong&gt;سجاده فرش محرابی&lt;/strong&gt; با طرح ثریا: 700 شانه دستبافت گونه&lt;br /&gt;جنس نخ&lt;strong&gt; فرش مسجدی&lt;/strong&gt; : صد در صد اکریلیک واقعی&lt;br /&gt;ابعاد یک &lt;strong&gt;فرش محرابی&lt;/strong&gt; (بازای هر نفر): 125 سانتی متر در 63.5 سانتی متر&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;قیمت فرش سجاده کاشان با طرح ثریا&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;قیمت سجاده فرش کاشان&lt;/strong&gt; با توجه به تراکم و شانه و جنس نخ تعیین می‌گردد. جهت آگاهی از قیمت &lt;strong&gt;سجاده فرش محرابی&lt;/strong&gt; با طرح ثریا با شماره‌ 09137292938 تماس بگیرید.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شماره تلگرام ما جهت آگاهی از قیمت روز &lt;strong&gt;فرش مسجدی&lt;/strong&gt;: 09137292938

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 23 دی 1397ساعت 11:16 توسط مرجان | | تعداد بازدید : 37

سجاده فرش کاشان طرح نسترن با رنگبندی قرمز روناسی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2 class=&quot;title-heading-center&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 128, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;سجاده فرش کاشان طرح نسترن با رنگبندی قرمز روناسی&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(128, 0, 0);&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;خرید اینترنتی فرش سجاده ای با قیمت سجاده فرش کارخانه&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;شرکت &lt;strong&gt;فرش سجاده ای&lt;/strong&gt; ثریا کویر مستقیما از کارخانه، &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://sobhancarpet.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;سجاده فرش کاشان&quot;&gt;سجاده فرش کاشان&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; را تولید و در اختیار شما قرار می‌دهد. شما دوست عزیز می‌توانید شخصا به محل کارخانه مراجعه کرده و از نزدیک طرح‌های در حال بافت ما را مشاهد&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;ه بفرمایید.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot; align=&quot;baseline&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/ZYsqNy-EfXaehHvVPPCM2N7hNfsxbMVFp2dRb_91CuGGR6CGKZFsUtXPw1dHrm8v9QBAEo_Y5eeEqbZu4ePDLTWV_W4zfkoofip1ZNOvsndE1N0oDkYg6Dv2G-uwoMAGP6b15gnmbVNeQX3yMCt5A1U7dSde627fsBssQFxoBpILh1Ekae-pF171rQ28Ks_wMh24PV9c79P40K-MKlaVK-LVaFA5CtDWBoZ15eRXma3vavUr1cmUIWgrxQtEnAxk1zjotXyVd1K2trYMhET2tCQc8w1MNf1IoI9qXzO49ARs_r6cXTf4ZyQI2BFdPdFuljTEyN1gDdWGN8PjkY0rGE7SgJBWBFHDw4KnfuAIokiRBvMuAK2xajPOX3Xxau594UpHI0-Tq2tFncZCqw4IPbARgKc4KuRhewvG1AKWICtuRVl_R-SOlMEh5VhNtEzlFtHf59DsutR81V_VOPudXHqXToJYAoC3mof4UAEPHukokfRjY_5pWl9p-9jAYkorNnpjWfb_H_IixekuMAkEPVeaZkRm05nTqpyf9xwOYYu6SUreZiozxM0BmpkyggCSNN_jqD57kxMJbz-JaQ02Ak_soEqjIwhC2TX0BpSmjDrHRRk5JEpC76Aw4DIRdLn2sCYfqJHFdyZfrtCXxv0GPWj3=w900-h600-no&quot; style=&quot;width: 584px; height: 389px;&quot; alt=&quot;سجاده فرش کاشان طرح نسترن با رنگبندی قرمز روناسی&quot; vspace=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;قیمت سجاده فرش کاشان&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&amp;nbsp;- ابعاد فرش مسجد سجاده ای&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;ابعاد سجاده فرش کاشان&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ابعاد&amp;nbsp;&lt;strong&gt;فرش مسجد محرابی&lt;/strong&gt; به طور استاندارد برای هر محراب دارای طول یا ارتفاع 125 سانتی متر و عرض 63/5 سانتی متر می‌باشد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;ابعاد&lt;strong&gt;&amp;nbsp;فرش سجاده ای&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;برای هر رول فرش مسجدی نیزدارای عرض ثابت 125 سانتی متر و طول دلخواه (طول آزاد) می‌باشد.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;قیمت فرش سجاده کاشان&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;قیمت فرش سجاده ای&lt;/strong&gt; بر اساس موارد زیر تعیین می گردد:&lt;/p&gt;&lt;ul style=&quot;font-size: 13.3333px; list-style-type: square;&quot;&gt;&lt;li&gt;تعداد شانه&lt;/li&gt;&lt;li&gt;میزان تراکم&lt;/li&gt;&lt;li&gt;جنس نخ&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h2&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt;باتوجه به جدول زیر، &lt;/span&gt;سجاده فرش&lt;span style=&quot;font-weight: 400;&quot;&gt; خود را انتخاب و با ما تماس بگیرید تا قیمت روز آن را در اختیار شما قرار دهیم:&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;table style=&quot;border-collapse: collapse; width: 409px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);&quot; cellspacing=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 100px;&quot;&gt;شانه&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;تراکم&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;جنس نخ&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;درجه کیفی&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 100px;&quot;&gt;500&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;800&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;100% اکریلیک&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;B&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 100px;&quot;&gt;500&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;1000&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;100% اکریلیک&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;B+&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 100px;&quot;&gt;700&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;1950&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;100% اکریلیک&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;A&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 100px;&quot;&gt;700&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;2100&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;100% اکریلیک&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;A+&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 100px;&quot;&gt;700&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;2250&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;100% اکریلیک&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 99px;&quot;&gt;A++&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 style=&quot;font-size: 13.3333px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 255);&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;h4 style=&quot;font-size: 13.3333px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 255);&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;شانه و تراکم سجاده فرش کاشان&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;توجه داشته باشید که هر چه تعداد شانه و رنج تراکمی&lt;strong&gt; سجاده فرش&lt;/strong&gt; بالاتر باشد، &lt;strong&gt;فرش سجاده ای مسجد&lt;/strong&gt; زیبایی بیشتر و عمر بالاتری دارا خواهد بود.&lt;/p&gt;&lt;h5&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;تعداد شانه:&lt;/font&gt;&lt;/h5&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای محرابی&lt;/strong&gt; به صورت 440 شانه، 500 شانه و 700 شانه تولید می‌شود.&lt;/p&gt;&lt;h5&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;میزان تراکم:&lt;/font&gt;&lt;/h5&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش محرابی کاشان&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;در تراکم‌های 800، 1000، 1200، 2100 و 2250 بافته می‌شود.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 255, 204);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;فروش اینترنتی&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt; فرش سجاده ای مسجد&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;جهت&amp;nbsp;&lt;strong&gt;فروش اینترنتی فرش سجاده ای ،&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;شانه و تراکم&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; و همچنین طرح و رنگ &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;فرش مسجد سجاده ای&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;را انتخاب و با ما تماس بگیرید.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;شما می توانید جهت&amp;nbsp;خرید&amp;nbsp;&lt;strong&gt;فرش برای مساجد&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;، نمازخانه های ارگان های دولتی و غیر دولتی ، مصلی ها ، حسینیه ها ، امامزاده ها و دیگر اماکن دولتی از مشاوره‌ی خرید رایگان ما استفاده کنید.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;ql-align-center&quot; style=&quot;font-size: 13.3333px;&quot;&gt;مشاوره ی رایگان جهت &lt;strong&gt;خرید سجاده فرش کاشان&lt;/strong&gt; : 09133768144 - 09132640856&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در سه شنبه 5 دی 1397ساعت 18:07 توسط مرجان | | تعداد بازدید : 47

فرش سجاده ای کاشان - فروش مستقیم سجاده فرش مسجد از کارخانه

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot; _mce_style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای کاشان - فروش مستقیم سجاده فرش مسجد از کارخانه&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot; _mce_style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a title=&quot;فرش سجاده ای کاشان&quot; href=&quot;http://sorayakavir.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86/&quot; _mce_href=&quot;http://sorayakavir.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای کاشان&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; از محبوبترین &lt;strong&gt;فرش‌های مسجد&lt;/strong&gt; می‌باشد. در کاشان بالای 2000 کارخانه‌ی فرش وجود دارد که به عنوان بزرگترین تولید کننده‌ی &lt;strong&gt;فرش ماشینی&lt;/strong&gt; در ایران می‌باشد.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای کاشان&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; طرح رضوان&lt;/span&gt; از محبوبترین و قدیمی ترین طرح‌های &lt;strong&gt;فرش محرابی&lt;/strong&gt; است که در رنگبندی‌های متنوع تولید می‌شود. فروش &lt;strong&gt;فرش سجاده&lt;/strong&gt; مستقیما از کارخانه و بدون واسطه صورت می‌گیرد.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;div style=&quot;text-align: center;&quot; _mce_style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/tP0fh5RyBCqfk9OpW1pDq_oGiKTqus8tEjp8a_TWYCYu6WtUTvN0KNT0AfFb1sdS2GU5UR43qfX2KpfiV6q6LoXitFWF0aec4rqIhN6jGRVKwchV7U_8LtRiCDI2gNuDW2Ccr46AGrZlxPNTG3NwSIxaNtkwVBCWmGCq2sK5Jfb9z-yEzZZo0oE2JlKyi40z8nhd6kJH_yGVE25h3GigG09Zn1LdlHpfTBaTSQbj2howMo69ywTaI7QathwDjQYrpj76ZyYbli2k_lGA4G_Nkdm2kfTvADQE5C-vT3lOpxt0eny-KQCcxMdJOg0M3ZwUgwVGgSE2IaVU8gOPJ4u3ojhNZfozIdHNcvsBIxSnA5FriPru9RabX4UhJb_KM7Huc-doxTwS0WKsMOeAPofZr29KfQN3E6cTNK5oXNR11nw13xR6ubPKQix6CX9BNMbdaXJ9DXMxl11BLZjdq7ffKGsPPl3ty884YzwDdwzyQHcYqSlGLeaZjX0058B1xjWwpvVAxsY8PBRap_KojvueTXcTw5ttGiERk8jkMGB_LUCTh0pG6zWbEPI4HrR3dmO51W14ZtuFSKHkaqvzXSHPmjNmPSs9kl7Xhr-iuvKrTHjtRdMEvMXWAcYs_QDQzNw=w900-h600-no&quot; _mce_src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/tP0fh5RyBCqfk9OpW1pDq_oGiKTqus8tEjp8a_TWYCYu6WtUTvN0KNT0AfFb1sdS2GU5UR43qfX2KpfiV6q6LoXitFWF0aec4rqIhN6jGRVKwchV7U_8LtRiCDI2gNuDW2Ccr46AGrZlxPNTG3NwSIxaNtkwVBCWmGCq2sK5Jfb9z-yEzZZo0oE2JlKyi40z8nhd6kJH_yGVE25h3GigG09Zn1LdlHpfTBaTSQbj2howMo69ywTaI7QathwDjQYrpj76ZyYbli2k_lGA4G_Nkdm2kfTvADQE5C-vT3lOpxt0eny-KQCcxMdJOg0M3ZwUgwVGgSE2IaVU8gOPJ4u3ojhNZfozIdHNcvsBIxSnA5FriPru9RabX4UhJb_KM7Huc-doxTwS0WKsMOeAPofZr29KfQN3E6cTNK5oXNR11nw13xR6ubPKQix6CX9BNMbdaXJ9DXMxl11BLZjdq7ffKGsPPl3ty884YzwDdwzyQHcYqSlGLeaZjX0058B1xjWwpvVAxsY8PBRap_KojvueTXcTw5ttGiERk8jkMGB_LUCTh0pG6zWbEPI4HrR3dmO51W14ZtuFSKHkaqvzXSHPmjNmPSs9kl7Xhr-iuvKrTHjtRdMEvMXWAcYs_QDQzNw=w900-h600-no&quot; alt=&quot;فرش سجاده ای کاشان - فروش مستقیم سجاده فرش مسجد از کارخانه&quot; title=&quot;سجاده فرش کاشان - فروش مستقیم فرش سجاده ای از کارخانه&quot; width=&quot;488&quot; vspace=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; height=&quot;325&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده کاشان&lt;/strong&gt; با دارا بودن طرح یکدست و منظم، زیبایی منحصربفردی به فضای داخلی مساجد و نمازخانه‌ها می دهد و همچنین نظم و هماهنگی خاصی به صفوف نمازگزاران می دهد.&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;ما مفتخر هستیم که با استفاده از الیاف مرغوب و درجه یک که از سوی آزمایشگاه‌های معتبر نساجی تایید می‌گردد، &lt;strong&gt;فرش سجاده ای&lt;/strong&gt; مناسب و زیبنده برای مساجد و نمازخانه ها و دیگر اماکن متبرکه تولید کنیم.&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: center;&quot; _mce_style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/OLxZdM9P2O4SQPFZG68iAOEZu2P1UsKrHNa0ZW5Pj36brrrPUKP3NWzIz0xSQAFd5_P1nk9B6YVXWkmxiWrrn-MGPKhb9CObAEYqpupp33uU_DTk3IDR6MYEqSiiLdP_EDBpEIOYXrfgdFvMyTldmusrj1h3Pbm_IqGlq3th9JyEqUFYS0XjCYrCKmQGHh-s6x9RtxQfXPrR3Aw_F45g-Vy0PBfHaMeZ-FfV_WqcaIynTrq94mzm8n1-tpnHhy8Gh9vr1Cn8k9sHUNejAjs_KAN1VSQVS19qr0ux09rmaecLlOjVsAx2tX-tUsNI7IFWqiqwd5zfdjtQSMzQNllRkOFoOdao2TMlXtv3O7DefCtlzkjV9CSLgqJ9Mvk0jSGpuHdOlyvNqSk5CLIrSyRdf3U-lkRBrX1LVCBw1fEz_YKyIl_oFtEQV6mKvZzlPzTGYnunMq_cD7i8NLp-VFeUKruoz4E-GWTgCZNmNUvNZu8shQRKTOu7CxuoL8l7kfQDf1qhs8uF5OXBHsWA1vZTmBHuM62j66Pv6o5D9sJPxDm6wmmwxvGv1h7mx8ECquHas7tqGKe020eS7oiJOKPsUoD8JzNX6fpRKPP2tTr18ccVP7OfENorP3hXaaYG_W0=w900-h600-no&quot; _mce_src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/OLxZdM9P2O4SQPFZG68iAOEZu2P1UsKrHNa0ZW5Pj36brrrPUKP3NWzIz0xSQAFd5_P1nk9B6YVXWkmxiWrrn-MGPKhb9CObAEYqpupp33uU_DTk3IDR6MYEqSiiLdP_EDBpEIOYXrfgdFvMyTldmusrj1h3Pbm_IqGlq3th9JyEqUFYS0XjCYrCKmQGHh-s6x9RtxQfXPrR3Aw_F45g-Vy0PBfHaMeZ-FfV_WqcaIynTrq94mzm8n1-tpnHhy8Gh9vr1Cn8k9sHUNejAjs_KAN1VSQVS19qr0ux09rmaecLlOjVsAx2tX-tUsNI7IFWqiqwd5zfdjtQSMzQNllRkOFoOdao2TMlXtv3O7DefCtlzkjV9CSLgqJ9Mvk0jSGpuHdOlyvNqSk5CLIrSyRdf3U-lkRBrX1LVCBw1fEz_YKyIl_oFtEQV6mKvZzlPzTGYnunMq_cD7i8NLp-VFeUKruoz4E-GWTgCZNmNUvNZu8shQRKTOu7CxuoL8l7kfQDf1qhs8uF5OXBHsWA1vZTmBHuM62j66Pv6o5D9sJPxDm6wmmwxvGv1h7mx8ECquHas7tqGKe020eS7oiJOKPsUoD8JzNX6fpRKPP2tTr18ccVP7OfENorP3hXaaYG_W0=w900-h600-no&quot; alt=&quot;فرش سجاده ای کاشان - فروش مستقیم سجاده فرش مسجد از کارخانه&quot; title=&quot;سجاده فرش سجاده ای کاشان&quot; style=&quot;width: 500px; height: 333px;&quot; width=&quot;500&quot; vspace=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;اندازه‌ی سجاده فرش کاشان&lt;/strong&gt; برای هر رول &lt;strong&gt;فرش مسجدی&lt;/strong&gt; دارای عرض ثابت 125 سانتی متر (یک متر و بیست و پنج سانتی متر) و طول دلخواه (طول مورد نیاز مسجد و نمازخانه) می‌باشد.&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot; _mce_style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;نخ به کار رفته در این طرح &lt;strong&gt;فرش سجاده ای کاشان &lt;/strong&gt;صد در صد اکریلیک (Acrylic) و هیت ست شده (Heat Set) است که این ویژگی به معنای بدون پرز بودن &lt;strong&gt;فرش سجاده&lt;/strong&gt; برای نمازگزاران می‌باشد.&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 23 دی 1397ساعت 11:11 توسط مرجان | | تعداد بازدید : 56

سجاده فرش ( فرش سجاده ای مساجد ) نمادی از وحدت و یگانه پرستی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 51, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; ( &lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 51, 51);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای مساجد&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; ) نمادی از وحدت و یگانه پرستی&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش مسجد&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; یا &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;فرش سجاده ای&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; به عنوان یک نمونه‌ی بارز از جنبه‌های مراسم عبادت در هنر می‌باشد؛ این فرش‌های ویژه برای نماز که تلفیقی از هنر و عبادت است، &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;فرش نماز&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ، &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش محرابی&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;، &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;فرش سجاده&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; و … نیز نامیده می‌شود.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt;هنگامی که نمازگزاران در مساجد و نمازخانه‌ها مشغول نماز خواندن هستند، نیاز به یک فضای تکرار شونده و به تقلید از یکدیگر در داخل مسجد و نمازخانه هست تا به طور نمادین مؤمنان و نمازگزاران را از دنیای بیرون برای ارتباط با خدای یگانه جدا کند. &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 255);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; یا &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 255);&quot;&gt;فرش سجاده ای&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; که برای نمازگزاران پهن می شود، در واقع این نیاز را کاملا برآورده می‌کند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;تاریخچه‌ی بافت &lt;span style=&quot;color: rgb(102, 0, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; ( &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(102, 0, 102);&quot;&gt;سجاده فرش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; )&amp;nbsp; توسط مسلمانان در طول تاریخ:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;در قرون وسطی، بافت &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 51, 204);&quot;&gt;فرش سجاده ای&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; برای نماز در کشورهای اسلامی رایج شده بود، که این نشان از ارتباط و پیوند نزدیک بین دین و زندگی روزمره‌ی مردم داشت.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قدیمی ترین نمونه‌های &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 51, 204);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; را می‌توان در مینیاتورهای ایرانیان در نیمه‌ی اول قرن چهاردهم و همچنین نیمه‌ی اول قرن پانزدهم رویت کرد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هنرمندان ایتالیایی دوره رنسانس در نیمه‌ی دوم قرن 15 همچون جیووانی بلینی، ویتور کارپچو و لورنزو لوتو، &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 51, 204);&quot;&gt;فرش سجاده&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ترکی را بر روی بوم‌های خود منقوش کرده‌اند، که این امر موجب پارادوکس فرهنگی نادری شده بود.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 102, 0);&quot;&gt;فرش سجاده مسجد&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; در قرن‌های 16 و 17:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;در قرن‌های 16 و 17، &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 102, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; های&amp;nbsp; مجلل ایرانی نمود پیدا کردند. &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 102, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; ها هم در کارگاه‌های بزرگ با استفاده از الگوهای هنرمندان و هم در خانه‌های روستایی توسط مردم عادی بافته می‌شدند. اما هر کسی که این &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 102, 102);&quot;&gt;فرش سجاده ای&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; را می‌بافت – چه یک بافنده‌ی حرفه‌ای و چه یک خانم خانه دار عادی در حومه‌ی دورافتاده – همیشه یک جزء اجباری و جدانشدنی را در برداشت و آن قوس یا طاقی بود که بر روی &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 102, 102);&quot;&gt;فرش محرابی مسجد&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; به تصویر کشیده می‌شد؛ این قوس برگرفته از طاق محراب و یا فرورفتگی در دیوار محراب به عنوان جایگاه اصلی در مسجد بود که نمازگزاران به سوی آن نماز خود را به پا می‌داشتند.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;طرح‌های &lt;span style=&quot;color: rgb(102, 153, 51);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; یا &lt;span style=&quot;color: rgb(102, 102, 51);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; امروزی:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 153, 102);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش مسجد&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; امروزی به صورت رول &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;سجاده فرش&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; و به صورت پیوسته و پشت سرهم بافته می‌شود؛ این رول‌ها توسط نصاب در داخل مسجد نصب می‌شود و هر جایی که نیاز باشد مثل ستون‌ها، &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 153, 0);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش سجاده ای&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; برش خورده و دوردوزی می‌گردد. نمونه رول &lt;span style=&quot;color: rgb(255, 153, 51);&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش محرابی مسجدی&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;:&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;سجاده فرش ( فرش سجاده ای مساجد ) نمادی از وحدت و یگانه پرستی&quot; data-cke-saved-src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/dne35zyrl4vwAMv6mhseA3cXit14cgJ-Hmenjqb9DUVua5t83eVgK_os5679lvufRiTp4BsdiPcjDmdo6dZUjnz_KqKpti3SSa0xjf5BFY18bfckGDPTyaltcPKuX-dbJGKBdz3IfFSXWhwYUbtqb5kqjpWX5w9JjVBu_YfdLGZi730kjkZACrGzXm8xN-Haj6Z2SH0X4tTZhpT6EeplnepaJ-eccijxZUPENWQ3g6OGVu4SWsqFkmxmPibcLKGoF657IzohErfvi6_FMxiXCDFjXYFiitFELj2UEjyd4WJVKieqoOPHfatPPVIdUl_FVf80ljdcV3zwD-lce_X717IcvSSBYOSR63HQbfOiUL_uxI0gI9cRZmm_hwUN26bIGpeotC5OXwPzjMfS0SeUQ1j4R22VCkFWiO8L9TZPMjENZyw2lWmMy88B3pftJW0kgAG13uQVgf61rB0Fvqmh1Z0XfPYGH8a6qQIlOpYK56Nui331OsbLD20CiSxs4J1Eh70jnv4JJgnqSx3DEwNsvT4preAduaiZyb42bBRAi-bBVeUF3gS5UuT7kjpNV0o1jDXn1m22M8dG6TK97Y25OYxpfQvi_QAFWZhzu3uPWG_R6lRLNt6V-QnXc6r8T9CJ10N3pTr1kdbo5EnD7e_OAzUsgH8jU3jmrK82M8m1ZaE=w471-h627-no&quot; src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/dne35zyrl4vwAMv6mhseA3cXit14cgJ-Hmenjqb9DUVua5t83eVgK_os5679lvufRiTp4BsdiPcjDmdo6dZUjnz_KqKpti3SSa0xjf5BFY18bfckGDPTyaltcPKuX-dbJGKBdz3IfFSXWhwYUbtqb5kqjpWX5w9JjVBu_YfdLGZi730kjkZACrGzXm8xN-Haj6Z2SH0X4tTZhpT6EeplnepaJ-eccijxZUPENWQ3g6OGVu4SWsqFkmxmPibcLKGoF657IzohErfvi6_FMxiXCDFjXYFiitFELj2UEjyd4WJVKieqoOPHfatPPVIdUl_FVf80ljdcV3zwD-lce_X717IcvSSBYOSR63HQbfOiUL_uxI0gI9cRZmm_hwUN26bIGpeotC5OXwPzjMfS0SeUQ1j4R22VCkFWiO8L9TZPMjENZyw2lWmMy88B3pftJW0kgAG13uQVgf61rB0Fvqmh1Z0XfPYGH8a6qQIlOpYK56Nui331OsbLD20CiSxs4J1Eh70jnv4JJgnqSx3DEwNsvT4preAduaiZyb42bBRAi-bBVeUF3gS5UuT7kjpNV0o1jDXn1m22M8dG6TK97Y25OYxpfQvi_QAFWZhzu3uPWG_R6lRLNt6V-QnXc6r8T9CJ10N3pTr1kdbo5EnD7e_OAzUsgH8jU3jmrK82M8m1ZaE=w471-h627-no&quot; vspace=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در يکشنبه 21 آبان 1397ساعت 18:55 توسط مرجان | | تعداد بازدید : 52

فرش سجاده ای کاشان - سجاده فرش مسجد

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;div style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;فروش اینترنتی&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;فرش سجاده ای&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;کاشان مستقیم از کارخانه&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;&quot;&gt;&lt;div style=&quot;font-style: italic; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;strong&gt;فرش مسجدی شامل&lt;/strong&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&amp;nbsp;سجاده فرش محرابی&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;&lt;font color=&quot;#009900&quot;&gt;فرش سجاده تشریفاتی&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#009900&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;div&gt;دلایل استفاده از&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;فرش سجاده ای&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;محرابی و تشریفاتی در مفروش کردن مساجد و نمازخانه ها :&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1- در صورت استفاده از&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;فرش مسجدی&lt;/span&gt;، جهت قبله به آسانی توسط نمازگزاران تشخیص داده می شود.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;2-&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 153);&quot;&gt;سجاده فرش&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;با دارا بودن طرح یکدست و یکپارچه و منظم، زیبایی بیشتری به فضای داخلی مسجد و نمازخانه می دهد.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;3- از آنجاییکه&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 153);&quot;&gt;سجاده فرش&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;های کاشان طرح های محرابی شکل دارند، نظم و هماهنگی خاصی به صفوف نمازگزاران می دهند.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;4-&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 255, 255);&quot;&gt;فرش سجاده مسجدی&lt;/span&gt;، قابلیت این را دارد که کل فضای داخلی مسجد یا نمازخانه را به صورت کامل بپوشانند.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;img src=&quot;https://lh3.googleusercontent.com/IoHceMMVQOWsTLx5Z7MDssU32tUJD403NehSsl3uOOoGjP2T1hXYISUM8_oZV27ydFkzuaFVS5DR3s4rNJXz4qdYeZt2Edb53seJL1o8ZgatC_vhwEgGwxnzzf7J3nYtQvaT0yrNNAzsQaomagmSP3nIAeZ9X-IYQsHOgGLPX8Os6oNc4TR9JVFr7WrI6QsMZPCco-caZQ8pK2yHd1BIRiPUIaSc_rOeA6FSZr68FFeBM9PjuIdDPTH0w1xkUYJeVkCEKU0VLdWOwz60rGCz8_xTZRuiA_-l_ztTCw_tQpoqZWywCypPtr5mXTAelrrSJ5YSnJhB4f0qIqwgmOG9W7Un97yl_QnCRv6rL_W8sKl-soarnlb_gV32bgMRQD7oCHnJ5eUi2yFDH4nyasTg-NHZSPs9oG_HPiDCiAmPW2TpL3fxxCFgwJ8mls6TBpEXN66kwHJ4Fx5qYNep-h2v1MIz_b81ZiwXEfMoYgY60cq5IM4D0myQZIWNmQwET31jBXvqLYNJaPS9nmXnnYADzuEzvPwi4ywvZHC2qY6unG-hfSvCa8_RWSnNZmN_aDSe8taVqAz3qHeoEL5Voku-yj-l91lrxx-Cjz4n3dQa4Yc2il74AcV_h4WYl_detZbFwm3-xvqqwz75dDxjg53Q_BCS0m5Wy-xrJr3qgU2KnOWN=w900-h600-no&quot; /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;5- از آنجایی که&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 255, 0);&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;فرش های سجاده ای&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;را می توان با هر شکل و اندازه ای تولید کرد ، مساجد نیازی به کناره ها و فرش های حاشیه برای پر کردن فضاهای خالی ندارند.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;6- در صورت بروز صدمه به فرش،&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 0, 102);&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;سجاده فرش&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;بسیار آسان و سریع ترمیم می شود. به طوری که فقط یک&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(102, 0, 255);&quot;&gt;فرش سجاده&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;ترمیم و یا حتی تعویض می شود. اما در صورت صدمه به فرش ماشینی کل تخته فرش 9 یا 12 متری باید تعویض گردد. همچنین تعویض یک فرش ماشینی با همان طرح قبلی بسیار سخت تر از تعویض&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 102);&quot;&gt;سجاده فرش&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;و یافتن همان فرش قبلی است.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;7-&amp;nbsp; ترمیم و یا تعویض&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 102, 0);&quot;&gt;فرش محرابی&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;ها بسیار با صرفه تر از تعویض فرش ماشینی است.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;8-&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 51, 255);&quot;&gt;فرش سجاده&lt;/span&gt;، رنگ بندی ها و طرح های مختلفی را داراست که با توجه به رنگ پنجره ها و دکور داخلی مسجد می توان نوع طرح آن را انتخاب نمود.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;9- مفروش کردن و نصب&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(153, 0, 0);&quot;&gt;سجاده فرش نمازخانه ای&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;بسیار راحت تر از فرش ماشینی است.&lt;/div&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 17 آبان 1397ساعت 18:56 توسط مرجان | | تعداد بازدید : 53

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->

صفحه قبل 1 صفحه بعد